Registrace

Dostáváte se k druhé ochutnávce hry ŽVB v podobě její betaverze. Můžete u nás zakusit život jedenáctiletého kouzelníka, či čarodějky v rámci jeho studia na Škole čar a kouzel v bradavicích. Postavu, kterou si zvolíte nebude možné již později změnit a proto při vvyplňování přihlášky postupujte s rozvahou. Když Vás bude hra bavit, bude možné hrát za tuto postavu i několik let.

V tomto textu Vás budu krátce informovat o úskalích, které může betaverze skýtat. Než přihlášku vyplníte, uvědomte si, že čekání na nejbližší nový herní školní rok (a tedy vstup Vaší postavy do hry) může trvat i čtyři měsíce. Dále počítejte s tím, že hra postupuje každý den i když vy každý den hrát nemusíte. Účast ve hře je bezplatná a dobrovolná.Herní čas je 3 hodiny denně - od 18:00 do 21:00. Před vyplněním přihlášky zvažte, zdali je herní čas pro Vás přijatelný. Protože se stále jedná o nedokončenou testovací verzi, mějte na vědomí, že testování může být kdykoli přerušno, nebo ukončeno a že na herní postavu či její vybavení nemáte žádný vymahatelný nárok. Také předpokládejte možné nutnézásahy do běhu hry z důvodů chyb ve zdrojovém kódu nebo například kapacitě a možnostem serveru. Zvažte prosím, zdali místo v naší hře skutečně využijete, jestli naše hra je právě to, co hledáte, neboť samotným podáním přihlášky vytěžujete naše zdroje.

Od Vás očekáváme aktivní spolupráci na rozvoji hry a oznamování nalezených chyb. Zneužívání chyb a chování, které kazí hru ostatním hráčům, může vyústit ke smazání Vašeho herního účtu a to i bez předchozího varování.

Realizační tým se zavazuje nezvýhodňovat žádné hráče nad rámec jejich role, nezneužívat systémové příkazy během hraní s hráči a respektovat soukromí herních postav (nezneužívat své postavení).

 • Počítejte s tím, že pro hraní hry bude zapotřebí stáhnout si do počítače zhruba 800Mb dat, jejichž instalace není uživatelsky nejpřívětivější.
 • Při výběru jmen nepoužívejte jména z knih ani odjinud. Vymyslete si vlastní a pokud možno ve stylu jmen z knih. Nevhodná jména budou nahrazena příhodnějšími.

Podmínky registrace

Všeobecné:
 1. Server je provozován na emulátoru RunUO 2.0.
 2. Veškerá data uložená na serveru jsou majetkem vedoucího projektu (dále jen provozovatel).
 3. Služba je poskytována zdarma a její provozovatel ani provozovatel serveru, na kterém služba běží nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé jejím využíváním, případně její nedostupností.
 4. Neposkytujeme žádné záruky ohledně chodu služby. Služba může být kdykoliv bez předešlého varování pozastavena nebo zcela ukončena.
 5. Provozovatel rovnež nenese odpovědnost za vaši případnou morální či psychickou újmu na zdraví. Proto, je-li Vám méně jak 18 let, vyžádejte si souhlas rodičů.
 6. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla serveru.
 7. Nadále se uživatel zavazuje k Role-playing hře, při které nebude znepříjemňovat ostatním hru.
Registrace:
 1. Každý má právo zaslat registraci, kromě Jacka Lee Jordana (a všech jeho pseudonymů). Provozovatel si však vyhrazuje právo registraci odmítnout, a to i bez udání důvodu.
 2. Při porušení podmínek registrace či pravidel serveru může být váše postava smazána, avšak až po předchozím varování, ale bez nároku na náhradu.